Toerisme in VALTHE, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in VALTHE.

Valthe Toeristen Informatie


Valthe is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn, gelegen op de Hondsrug. De naam Valthe wordt voor het eerst in geschreven vorm in 1217 genoemd. De naam is afgeleid van valt, vaelt of vaelde en betekent omheinde ruimte. Valthe behoorde vroeger tot het kerspel Odoorn en het dingspel Zuidenveld.

De Geografie van Valthe
Valthe is een brinkdorp met Saksische boerderijen. Opvallend is de grootte van de brink aan de Schoolstraat. Het landschap in de omgeving van Valthe bestaat uit essen met kleine bospercelen.

De Geschiedenis van Valthe
Valthe is het kleinste van de drie 'zanddorpen' (dorpen op de zandgronden) waaruit de kerspel Odoorn tot de veenontginning bestond. Tot de zeventiende eeuw lag bij het dorp de Valtherschans, die deel uitmaakte van de verdedigingslinie van de Nederlanden tegen o.a. Bommen Berend, de bisschop van Münster. Tussen 1811 en 1835 was het de hoofdplaats van de gemeente Odoorn, waar zich toen ook het Gemeentehuis en de woning van de burgemeester bevonden.

De Voorzieningen in Valthe
Even buiten het oude dorpscentrum, ten noorden van de Hoofdstraat, is de nieuwbouw verrezen. In het dorp bevinden zich diverse bedrijven, waaronder twee bakkers, een postagentschap en verschillende horecagelegenheden.
Het dorp had tussen 1904 en 1945 een station, Station Valthe, aan de spoorlijn Emmen-Gasselternijveen van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij. Het station is nog in de oude stijl behouden gebleven. Tegenwoordig is Valthe alleen bereikbaar met de buslijnen 15 en (2)77 van Emmen naar Musselkanaal en Stadskanaal.

De Bezienswaardigheden in Valthe
In het Valtherbos ten zuiden van Valthe is een onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog te vinden, dat nooit door de Duitsers is ontdekt. Hier verborg de landbouwer Albertus Zefat een aantal joodse onderduikers. Zefat werd later geëxecuteerd.

Rond Valthe bevinden zich 5 hunebedden. Hunebed D31 bevindt zich in Hunzebos tussen Exloo en Valthe, hunebed D34 is gelegen links van de weg Valthe - Odoorn. D35 ligt links van de weg Valthe - Klijndijk aan de noordrand van het Valtherbos en de hunebedden D36 en D37 liggen aan de zuidrand van het dorp Valthe. Deze 2 hunebedden worden vanwege hun ligging "De Valther Tweeling" genoemd.
Een grafheuvel nabij Valthe is het Eppiesbargie aan de Odoornerweg. Daarnaast bevinden zich diverse andere grafheuvels in het Valtherbos.

Ook is er een z.g. pingoruïne. Dit is een overblijfsel uit de laatste ijstijd. Deze pingoruïne is gelegen ten zuiden van het dorp Valthe en is eigenlijk een van de zuidelijkste bronnen van de Hunze of Oostermoerse vaart, die uitmondt in het Zuidlaardermeer.
In het uitgestrekte veengebied dat bij de marke van Valthe hoorde, zijn na de ontginning de veenkoloniën Valthermond en Zandberg gesticht.
Het voormalige station aan de Stationsstraat 1, werd in 1904 gebouwd naar een ontwerp van architect Eduard Cuypers. Het gebouw is opgetrokken in Jugendstil. Het station heeft een geglazuurd tegeltableau met het opschrijft Valthe.

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


VALTHE Valthe Nederlandse provincie Drenthe gemeente Borger-Odoorn gelegen Hondsrug wordt eerst geschreven genoemd afgeleid vaelt vaelde betekent omheinde ruimte Valthe behoorde vroeger kerspel Odoorn dingspel Zuidenveld De Geografie Valthe Valthe brinkdorp Saksische boerderijen Opvallend grootte brink Schoolstraat landschap omgeving bestaat essen kleine bospercelen De Geschiedenis kleinste zandgronden) waaruit veenontginning bestond zeventiende Valtherschans uitmaakte verdedigingslinie Nederlanden tegen Bommen Berend bisschop Münster Tussen hoofdplaats Gemeentehuis woning burgemeester bevonden De Voorzieningen Valthe Even buiten dorpscentrum noorden Hoofdstraat nieuwbouw verrezen bevinden diverse bedrijven waaronder bakkers postagentschap verschillende horecagelegenheden Het tussen station Station spoorlijn Emmen-Gasselternijveen Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij stijl behouden gebleven Tegenwoordig alleen bereikbaar buslijnen Emmen Musselkanaal Stadskanaal De Bezienswaardigheden Valthe In Valtherbos zuiden van Valthe onderduikershol Tweede Wereldoorlog vinden nooit Duitsers ontdekt verborg landbouwer Albertus Zefat aantal joodse onderduikers later geëxecuteerd Rond hunebedden Hunebed bevindt Hunzebos Exloo hunebed links Klijndijk noordrand liggen zuidrand worden vanwege ligging Valther Tweeling" grafheuvel nabij Eppiesbargie Odoornerweg Daarnaast andere grafheuvels Valtherbos Ook pingoruïne overblijfsel laatste ijstijd eigenlijk zuidelijkste bronnen Hunze Oostermoerse vaart uitmondt Zuidlaardermeer uitgestrekte veengebied marke hoorde ontginning veenkoloniën Valthermond Zandberg gesticht voormalige Stationsstraat gebouwd ontwerp architect Eduard Cuypers gebouw opgetrokken Jugendstil heeft geglazuurd tegeltableau opschrijft