Toerisme in RAVENSTEIN, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in RAVENSTEIN.

Ravenstein, informatie over Ravenstein


Ravenstein is een vestingstad met circa 3500 inwoners aan de Maas in de Noord-Brabantse gemeente Oss. Tot 2003 vormde Ravenstein tezamen met een elftal omliggende dorpen een zelfstandige gemeente met circa 8500 inwoners. Ravenstein heeft een eigen spoorwegstation aan de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Nijmegen. Met de auto is Ravenstein eenvoudig te bereiken via de A50 en de N277. Ravenstein is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden.Geschiedenis van Ravenstein
Ravenstein
werd in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de hertog van Brabant, die toen aan de oever van de Maas een kasteel liet bouwen, na daarvoor jarenlang vanuit zijn kasteel te Herpen tol te hebben geheven over het verkeer op de rivier. In 1364 probeerde de hertog tevergeefs een einde te maken aan deze praktijk door het kasteel te belegeren.

Bij het kasteel ontstond het plaatsje Ravenstein, dat reeds in 1380 stadsrechten kreeg van Reinout van Valkenburg. In 1396 werd de heer van Ravenstein bij de slag bij Kleverham verslagen en gevangen genomen. Ravenstein werd vervolgens Kleefs bezit. In 1522 werd Ravenstein versterkt met wallen en bastions. Al in 1543 liet Karel V deze afbreken, met uitzondering van de stadspoorten waarvan er twee zijn behouden. Nadat in 1609 Johan Willem van Kleef en Gulik kinderloos stierf maakten verschillende pretendenten aanspraak op zijn gebied, de Gulik-Kleefse kwestie. Brandenburg riep hierbij de hulp in van de Staten van Holland, die Ravenstein in 1621 bezetten. Er werden Staatse troepen in Ravenstein gelegerd, die ook bleven nadat het gebied in 1624 officieel aan Brandenburg werd toegewezen.

De protestanten lieten een van de twee kerken slopen in Ravenstein en gebruikten de andere kerk zelf. De katholieke kerk werd verboden. De stad werd nogmaals versterkt met fortificaties.

In 1630 ging Ravenstein wederom over naar een nieuwe eigenaar, ditmaal het katholieke huis Palts-Neuburg. Het Staatse garnizoen verliet Ravenstein tijdelijk, om in 1635 weer terug te keren. In 1641 werd er een speciale garnizoenskerk gebouwd. Ravenstein bleef echter buiten de Republiek en de vrijheid van godsdienst keerde terug. Het Land van Ravenstein werd hierdoor een toevluchtsoord voor kloosterorden die uit de Republiek waren gevlucht, terwijl katholieken van over de grens in kerken op Ravensteins grondgebied de mis bijwoonden. Bij de komst van de Fransen in 1672 trok het Staatse garnizoen zich weer terug. De vestingwerken werden hierna gesloopt.

In 1735 werd in Ravenstein de Sint-Luciakerk gebouwd, de enige Nederlandse kerk in barokstijl buiten de provincie Limburg. In 1794 maakte de Franse bezetting een einde aan de autonomie van Ravenstein. In 1800 werden Ravenstein en het bijbehorende land verkocht aan de Bataafse Republiek. In 1814 kwam Ravenstein bij Nederland. Onder Nederlands bestuur werd het kasteel in 1818 tot en met de fundamenten gesloopt.

Economie van Ravenstein
De opname in Nederlands staatsverband betekende aanvankelijk nog geen economische opbloei. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw maakte Ravenstein een nieuwe bloeiperiode door dankzij de ligging aan een spoorlijn en de komst van industrie. De spoorlijn en de spoorbrug werden in 1874 geopend, het station Ravenstein werd in 1881 geopend. Ook de Maas bood transportmogelijkeden.


Na 1860 begonnen zich bedrijven te ontwikkelen buiten het eng door vestingwerken omsloten Ravenstein. Het betrof een koren- en schorsmolen, een gasfabriek uit 1867, een boterfabriek uit 1876 en een smederij. In 1857 werd een korenmolen gebouwd op het bastion Utrecht, die in 1863 van stoomtuig werd voorzien. In 1852 startte de schoenmakerij van Suermont die tot de RAVO-fabriek zou uitgroeien tot de fabriek in 1982 werd gesloten.

De firma Meulemans begon te Herpen. In 1864 stelde hij aldaar een windmolen in bedrijf die in 1873 uitgebreid werd met een stoommachine. In 1886 verplaatste hij het bedrijf naar Ravenstein, vanwege de betere transportmogelijkheden. Aanvankelijk hield hij zich daar vooral met handel bezig maar in 1904 werd er een motor geplaatst die de maalderij en graanzuiveringsmachines aandreef. Dit alles ontwikkelde zich tot het mengvoederbedrijf dat ook tegenwoordig nog bestaat. Nu onder de naam De Heus.

Voorzieningen en bezienswaardigheden in Ravenstein
Ravenstein heeft een aansluiting op rijksweg A50 en beschikt naast een bibliotheek, station en jachthaven onder andere over de volgende voorzieningen:


Winkels en Horeca in Ravenstein
Ravenstein beschikt over een gevarieerd bestand aan winkels en horecavoorzieningen.

Sportvoorzieningen en verenigingen in Ravenstein
Ravenstein heeft de beschikking over een sporthal, een fitness centrum en verder diverse sportverenigingen en andere verenigingen. Hieronder een opsomming van de grootste verenigingen binnen Ravenstein:
- Voetbal - VV Ravenstein
- Tennis - De Witte Raven
- Volleybal - VOREO
- Fietsen - TWC het Stalen Ros
- Paardensport - Cadans
- Scouting - Scouting Ravenstein
- Harmonieorkest - O.B.K. Ravenstein
- Gilde - Sint Barbara Gilde
- Carnaval - Diverse carnavalsverenigingen
- Biljart - Diverse biljartverenigingen
- Koor - Mix of Music


Bezienswaardigheden in Ravenstein
Ravenstein heeft een historische kern. Bezienswaardigheden in Ravenstein zijn:
- Rooms-katholieke Kerk - Sint Luciakerk
- Nederlandse Hervormde Kerk
- Stellingmolen - De Nijverheid
- Museum voor vlakglas- en emaillekunst
- Historisch stadscentrum
- Ravenstein heeft een stadsomroeper


Wist u dit over Ravenstein...
Op 20 november 1993 waren Sinterklaas en de Pieten in Ravenstein voor de landelijke intocht. Dit was de laatste intocht die niet op de eerste zaterdag na Sint Maarten was en tevens de laatste intocht met Frits Lambrechts als Hoofdpiet. Echter, er waren bruggen te laag, zodat de Pakjesboot 12 niet kon passeren: de Pakjesboot 13 bracht Sinterklaas en de Pieten succesvol aan land.

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


RAVENSTEIN Ravenstein vestingstad circa inwoners Noord-Brabantse gemeente vormde tezamen elftal omliggende dorpen zelfstandige heeft eigen spoorwegstation spoorlijn Nijmegen eenvoudig bereiken Nederlandse Vereniging Vestingsteden Geschiedenis Ravenstein Ravenstein gesticht Walraven Valkenburg leenman hertog Brabant oever kasteel bouwen daarvoor jarenlang vanuit Herpen hebben geheven verkeer rivier probeerde tevergeefs einde maken praktijk belegeren Bij ontstond plaatsje reeds stadsrechten kreeg Reinout Kleverham verslagen gevangen genomen vervolgens Kleefs bezit versterkt wallen bastions Karel afbreken uitzondering stadspoorten waarvan behouden Nadat Johan Willem Kleef Gulik kinderloos stierf maakten verschillende pretendenten aanspraak gebied Gulik-Kleefse kwestie Brandenburg hierbij Staten Holland bezetten werden Staatse troepen gelegerd bleven nadat officieel toegewezen De protestanten lieten kerken slopen gebruikten andere katholieke verboden nogmaals fortificaties In wederom nieuwe eigenaar ditmaal Palts-Neuburg garnizoen verliet tijdelijk terug keren speciale garnizoenskerk gebouwd bleef echter buiten Republiek vrijheid godsdienst keerde hierdoor toevluchtsoord kloosterorden waren gevlucht terwijl katholieken grens Ravensteins grondgebied bijwoonden komst Fransen vestingwerken hierna gesloopt In Sint-Luciakerk enige barokstijl provincie Limburg maakte Franse bezetting autonomie bijbehorende verkocht Bataafse Nederland Onder Nederlands bestuur fundamenten gesloopt Economie Ravenstein De opname staatsverband betekende aanvankelijk economische opbloei Vanaf tweede helft maakte Ravenstein bloeiperiode dankzij ligging industrie spoorbrug geopend station transportmogelijkeden Na begonnen bedrijven ontwikkelen omsloten betrof koren- schorsmolen gasfabriek boterfabriek smederij korenmolen bastion Utrecht stoomtuig voorzien startte schoenmakerij Suermont RAVO-fabriek uitgroeien fabriek gesloten De firma Meulemans begon stelde aldaar windmolen bedrijf uitgebreid stoommachine verplaatste vanwege betere transportmogelijkheden Aanvankelijk hield vooral handel bezig motor geplaatst maalderij graanzuiveringsmachines aandreef alles ontwikkelde mengvoederbedrijf tegenwoordig bestaat onder Heus Voorzieningen bezienswaardigheden aansluiting rijksweg beschikt naast bibliotheek jachthaven volgende voorzieningen Winkels Horeca gevarieerd bestand winkels horecavoorzieningen verenigingen beschikking sporthal fitness centrum verder diverse sportverenigingen Hieronder opsomming grootste binnen Ravenstein - Voetbal Tennis Witte Raven Volleybal VOREO Fietsen Stalen Paardensport Cadans Scouting Harmonieorkest Gilde Barbara Carnaval Diverse carnavalsverenigingen Biljart biljartverenigingen Music historische Bezienswaardigheden in Ravenstein zijn - Rooms-katholieke Luciakerk Hervormde Stellingmolen Nijverheid Museum vlakglas- emaillekunst Historisch stadscentrum stadsomroeper Ravenstein Op november Sinterklaas Pieten landelijke intocht laatste eerste zaterdag Maarten tevens Frits Lambrechts Hoofdpiet Echter bruggen zodat Pakjesboot passeren bracht succesvol