Toerisme in BELFELD, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in BELFELD.

Belfeld, Informatie over Belfeld


Belfeld (in de plaatselijke streektaal 'Belvend') is een dorp in de gemeente Venlo en telt 5893 inwoners.

Geschiedenis van Belfeld
Tot 2001 was Belfeld een zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke herindeling van dat jaar maakt Belfeld deel uit van de gemeente Venlo. Archeologische vondsten duiden op bewoning van Belfelds grondgebied tot 100.000 jaar voor Christus of nog eerder. De oudste schriftelijke vermelding van Belfeld als plaats dateert uit 1326. Het betreft een bericht waarin een zekere Gerhard Vosken van Swalmen stammend uit de familie Van Broeckhuysen en zijn vrouw worden verplicht om het burchtleen in het naburige Brüggen te bebouwen en te bewonen, ofwel hun goederen te 'Belven' aan de Maas als leen aan de graaf van Gulik op te dragen. Naast Belven komen tot 1800 verschillende andere schrijfwijzen van de plaatsnaam voor, onder andere Beblevelt, Bollefelt en Belsveldt. Na 1800 treffen we nog vrijwel uitsluitend de benaming Belfeld aan. Over het ontstaan van de plaatsnaam zijn de geleerden het niet eens. Het 'ven' dat we in veel oude schrijfwijzen aantreffen spreekt voor zich, maar over de raadselachtige 'Bel' zijn de meningen verdeeld. Een waarschijnlijke verklaring is de identificatie met het Germaanse woord bala (= wit). Belfeld zou dan zoveel betekenen als 'witteveen', verwijzend naar de lichte kleur van het jonge Belfeldse veen. Het centrum van Belfeld lag voor de oorlog bij de Maas. Daar lag ook de kerk en het Raadshuis. Nu ligt de kerk in het centrum van Belfeld. Alleen het oude kerkhof van Belfeld ligt er nog.In de romeinse tijd was Belfeld een nederzetting als pannenfabriek. Dit kwam doordat er veel klei in de grond zat. Tevens werden er vaak ook buizen gemaakt. Ook deze waren van klei. Rond 2000 is in Belfeld de laatste pannenfabriek weggegaan. Deze fabriek maakte nog steeds pannen, en dat deden ze op 2 locaties. De kozakkenberg en het Jansen - Dings terrein in het midden van Belfeld. De buizenfabriek is er ook nog. Deze staat aan de rand van het "patersbosje". Deze is van de Nederlandse Gresbuizen Industrie (NGI).  Plaatselijk ook wel de Gres genoemd.

Religie in Belfeld
In 1558 werd voor de eerste maal een kapel gemeld in Belfeld. Deze kapel was toegewijd aan H. Urbanus, en werd in 1839 vervangen door een Neoclassicitisch kerkje, dat op zijn beurt weer moest wijken voor een neoromaanse basiliek in 1912, naar ontwerp van Caspar Franssen. De Urbanuskerk werd tussen november 1944 en februari 1945 diverse malen door de Engelsen beschoten, en daarbij grotendeels verwoest.

Architect Stephan Dings maakte 1945 een ontwerp voor een nieuw te bouwen kerk. Het was een Kruisbasiliek met verhoogde priesterkoor in gotische vormentaal. Dit ontwerp werd afgekeurd. Op 10 november 1947 kreeg de architect de opdracht om de kerk te bouwen in basilicastijl. Omdat er op dat moment te veel kerken in de omgeving in aanbouw waren, kon pas in 1949 een bouwvergunning worden afgegeven. De bouw begon in 1950, en het werk werd aanbesteed aan de firma Haegens-Martens uit Horst.

Wapen en vlag van Belfeld
In 1927, diende de gemeente Belfeld een echt verzoek in en kreeg haar eigen wapen. Het bestaat uit een schild met daarop twee leeuwen, vastgehouden door de Belfeldse patroonheilige paus Urbanus I. In het midden van het schild bevond zich een kleiner hartschild met daarop het wapen van het ambt Montfort, waarvan Belfeld vroeger deel uitmaakte. Het hoofdschild was gelijk aan het wapen van Gelre, een herinnering aan het feit dat Belfeld sinds 1277 Gelders gebied was.


Bij besluit van de gemeenteraad van 22 april 1982 werd de officiële Belfeldse gemeentevlag vastgesteld: drie verticale banden van respectievelijk blauw, geel en zwart, met in de linkerbovenhoek een witte klok. De kleuren van de vlag werden overgenomen uit het wapenschild.

 

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


BELFELD Belfeld plaatselijke streektaal gemeente Venlo inwoners Geschiedenis Belfeld Tot zelfstandige gemeentelijke herindeling maakt Archeologische vondsten duiden bewoning Belfelds grondgebied Christus eerder oudste schriftelijke vermelding plaats dateert betreft bericht waarin zekere Gerhard Vosken Swalmen stammend familie Broeckhuysen vrouw worden verplicht burchtleen naburige Brüggen bebouwen bewonen ofwel goederen graaf Gulik dragen Naast Belven komen verschillende andere schrijfwijzen plaatsnaam onder Beblevelt Bollefelt Belsveldt treffen vrijwel uitsluitend benaming ontstaan geleerden aantreffen spreekt raadselachtige meningen verdeeld waarschijnlijke verklaring identificatie Germaanse woord zoveel betekenen verwijzend lichte kleur jonge Belfeldse centrum oorlog Raadshuis Alleen kerkhof nog In romeinse nederzetting pannenfabriek doordat grond Tevens werden buizen gemaakt waren laatste weggegaan fabriek maakte steeds pannen deden locaties kozakkenberg Jansen Dings terrein midden buizenfabriek staat Nederlandse Gresbuizen Industrie Plaatselijk genoemd Religie Belfeld In eerste kapel gemeld toegewijd Urbanus vervangen Neoclassicitisch kerkje beurt moest wijken neoromaanse basiliek ontwerp Caspar Franssen Urbanuskerk tussen november februari diverse malen Engelsen beschoten daarbij grotendeels verwoest Architect Stephan nieuw bouwen Kruisbasiliek verhoogde priesterkoor gotische vormentaal afgekeurd kreeg architect opdracht basilicastijl Omdat moment kerken omgeving aanbouw bouwvergunning afgegeven begon aanbesteed firma Haegens-Martens Horst Wapen diende gemeente Belfeld een verzoek eigen wapen bestaat schild daarop leeuwen vastgehouden patroonheilige bevond kleiner hartschild Montfort waarvan vroeger uitmaakte hoofdschild gelijk Gelre herinnering sinds Gelders gebied was Bij besluit gemeenteraad april officiële gemeentevlag vastgesteld verticale banden respectievelijk blauw zwart linkerbovenhoek witte kleuren overgenomen wapenschild