Toerisme in MARIAHOUT, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in MARIAHOUT.

Mariahout, informatie over Mariahout


Mariahout is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de regio Peelland. Mariahout is het kleinste dorp binnen de gemeente Laarbeek. Mariahout maakte tot 1 januari 1997 deel uit van de gemeente Lieshout. Mariahout telt 1.626 inwoners.Geschiedenis van Mariahout
Mariahout is een ontginningsdorp. Sedert 1920 werden de woeste gronden massaal ontgonnen en de oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Voor de stichting van Mariahout was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden. In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan. Deze was gewijd aan Antonius Abt. Ze is niet lang na 1803 gesloopt.


Met name de katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats Mariahout. In 1933 werd de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en kreeg de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van was.

Er werd een Lourdesgrot gebouwd die vele pelgrims trok. Een plaatselijk café had tot 1995 de naam 'Pelgrimsrust'. Daar werden processies gehouden, waartoe ook een processiepark was ingericht. De namen Maria en Bernadette zijn doorgedrongen tot alle aspecten van het dorpsleven van Mariahout. Na de jaren vijftig nam de belangstelling af en, toen Van Eijndhoven in 1970 met emeritaat ging, verviel de grot snel. Een initiatief uit 1997 tot herbouw van de grot leidde, met steun van een ondernemer en talrijke vrijwilligers, tot de hernieuwde inwijding ervan in 1999. De Mariadevotie bleek sindsdien te herleven, zij het niet meer met de massaliteit van de jaren dertig van de 20e eeuw.

De Zusters van Barmhartigheid hebben vanaf 1949 nog een klooster bewoond in Mariahout en er een meisjesschool gesticht. Hoewel de zusters al lang verdwenen zijn, is het gebouw met kapel waarin ze gehuisvest waren, Mariënhof geheten, nog aanwezig.

Op 11 september 1999 werd er een aardschok geregistreerd in de omgeving van Mariahout met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Deze was mogelijk gerelateerd aan de Peelrandbreuk.

Bezienswaardigheden in Mariahout
Ten westen van de hoofdweg van Lieshout naar Nijnsel ligt een complex van interessante zaken, die alle door pastoor Van Eijndhoven zijn opgericht, en die ook een landschappelijke waarde hebben:
- Kerk. Dit is een bakstenen kerk uit 1933 die ontworpen is door Philip Donders uit Tilburg. Binnen deze kerk zijn enkele herinneringen aan de vroegere Mariadevotie te vinden, zoals een maquette. Naast de kerk een monument voor pastoor J.R.A. van Eijndhoven, de stichter van de parochie, ter gelegenheid van het 50-jarig jubuleum ervan in 1983.
- Lourdesgrot uit 1999. Deze bevindt zich naast het kerkplein en is een kopie van de originele grot te Lourdes.
- Processiepark. Dit parkje moest de plechtige stoet in goede banen leiden. Binnen dit park vindt men enkele beelden.
- Openluchttheater. De betonblokken komen van het in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde vliegveld Welschap. Pastoor van Eijndhoven was een groot promotor van het amateurtoneel. Daarnaast werd het theater ook voor plechtigheden gebruikt.
- Tinus is een bronzen beeld, in 1994 geplaatst. Het portretteert een bekende dorpeling uit de pionierstijd, vergezeld van een veger.
- Kapel ter ere van Sint-Antonius Abt, een niskapelletje met afdakje uit 2007, aan de hoek van De Hei en Grensweg.


Natuur en landschap van Mariahout
Ontginningen vindt men vooral ten noordwesten van Mariahout. Het landschap ten oosten van Mariahout is kleinschaliger van structuur en ook vochtiger.
- Mariahoutse Bossen: Een droog naaldhoutbos met enig reliëf van voormalige zandverstuivingen.
- Rietven. Een moerasbosje.
- Pioniersroute. Een gemarkeerde wandeling door de vochtige landerijen tussen Mariahout en Lieshout. Hier is in 2007 een uitzichttoren aangelegd op de voormalige vuilstort Keelgras.

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


MARIAHOUT Mariahout provincie Noord-Brabant gelegen regio Peelland kleinste binnen gemeente Laarbeek maakte januari Lieshout inwoners Geschiedenis Mariahout Mariahout ontginningsdorp Sedert werden woeste gronden massaal ontgonnen oprichting nieuwe boerderijen vormde tezamen reeds bestaande buurtschappen basis dorpsgemeenschap stichting heide waaraan Ginderdoor verbonden buurtschap heeft kapel gestaan gewijd Antonius gesloopt Met katholieke speelde belangrijke totstandkoming plaats parochie ingewijd kreeg patrones afsplitsing was Er Lourdesgrot gebouwd pelgrims plaatselijk café processies gehouden waartoe processiepark ingericht namen Maria Bernadette doorgedrongen aspecten dorpsleven jaren vijftig belangstelling Eijndhoven emeritaat verviel initiatief herbouw leidde steun ondernemer talrijke vrijwilligers hernieuwde inwijding ervan Mariadevotie bleek sindsdien herleven massaliteit dertig eeuw De Zusters Barmhartigheid hebben vanaf klooster bewoond meisjesschool gesticht Hoewel zusters verdwenen gebouw waarin gehuisvest waren Mariënhof geheten aanwezig Op september aardschok geregistreerd omgeving kracht schaal Richter mogelijk gerelateerd Peelrandbreuk Bezienswaardigheden Mariahout Ten westen hoofdweg Nijnsel complex interessante zaken pastoor opgericht landschappelijke waarde hebben - bakstenen ontworpen Philip Donders Tilburg Binnen enkele herinneringen vroegere vinden zoals maquette Naast monument stichter gelegenheid jubuleum bevindt naast kerkplein kopie originele Lourdes Processiepark parkje moest plechtige stoet goede banen leiden vindt beelden Openluchttheater betonblokken komen Tweede Wereldoorlog gebombardeerde vliegveld Welschap Pastoor groot promotor amateurtoneel Daarnaast theater plechtigheden gebruikt Tinus bronzen beeld geplaatst portretteert bekende dorpeling pionierstijd vergezeld veger Kapel Sint-Antonius niskapelletje afdakje Grensweg landschap Mariahout Ontginningen vooral noordwesten oosten kleinschaliger structuur vochtiger - Mariahoutse Bossen droog naaldhoutbos reliëf voormalige zandverstuivingen Rietven moerasbosje Pioniersroute gemarkeerde wandeling vochtige landerijen tussen Mariahout uitzichttoren aangelegd vuilstort Keelgras