Toerisme in OVERLOON, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in OVERLOON.

Overloon, informatie over Overloon


Overloon is een dorp met 3.626 inwoners op 1.307 adressen. aan de rand van de Peel, in de gemeente Boxmeer, provincie Noord-Brabant. Overloon maakte sinds het Koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam samen met Maashees deel uit van de gemeente Maashees en Overloon en sinds 1942 van de gemeente Vierlingsbeek. In 1998 ging deze op in de gemeente Boxmeer. Overloon lag lange tijd afgezonderd van de verdere bewoonde wereld te midden van heidevelden, ver van Venray, Vierlingsbeek, Sambeek, Oploo en Sint Anthonis. Slechts via zeer primitieve verbindingen had men onderling contact. Omstreeks 1900 woonden er ongeveer 600 mensen, verspreid over 110 huizen.De naam Overloon
In vroegere tijden heette Overloon simpelweg "Loon". Loon of Lo(o) betekent bos met laag geboomte, met daarin een open weidegebied en een moerasbos. Het element "over" is pas veel later aan de naam toegevoegd, ter onderscheid van het Loon vlakbij Ravenstein, Neerloon. "Neder" en "over" hebben hier de betekenis van respectievelijk lager en hoger ofwel stroomafwaarts en stroomopwaarts. Diezelfde tegenstelling speelt ook bij de delen van het Land van Cuijk waarin deze beide plaatsen Loon liggen: het Nederambt en het Overambt. Deze delen waren gescheiden door de Vrije heerlijkheid Boxmeer.


Geschiedenis van Overloon
De oudste schriftelijke vermelding van Loon staat in een schenkingsoorkonde van Jan van Cuijk uit het jaar 1308. Jan van Cuijk heeft in deze akte vastgelegd dat hij aan de St. Laurentiuskerk te Vierlingsbeek het recht geeft om belasting te mogen heffen in loon.


Bestuur en rechtspraak van Overloon tot 1795
Het Loonse dorpsbestuur bestond uit drie schepenen, vier gezworenen en een of twee schatbeurders. Die laatsten waren speciaal verantwoordelijk voor de financiën. De schepenen maakten vanaf de veertiende eeuw samen met die van Vierlingsbeek een schepenbank met middelbare en lage jurisdictie uit. Vierlingsbeek leverde als hoofdplaats vier schepenen. Voor criminele zaken moest men naar de schepenbank van Grave. Deze gezamenlijke schepenbank bleef in stand tot 1803. Vanaf dat jaar kreeg Overloon de bevoegdheid de rechtspraak zelf te regelen. Dit duurde overigens slechts zeven jaar, want in 1810 ontstond er een geheel nieuwe situatie.
Tussen 1794  en 1810 was het behoorlijk onrustig: het grondgebied van Nederland, en dus ook dat van Overloon maakte eerst deel uit van de Republiek Frankrijk, vervolgens van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Bataafs Gemenebest en het Koninkrijk Holland.

Bestuur van Overloon na 1810
In 1810 werd het gehele Nederlandse grondgebied geannexeerd door Frankrijk en werd dit een onderdeel van het Keizerrijk Frankrijk.
Als gevolg daarvan kwam er nieuwe wetgeving en een andere inrichting van het openbaar bestuur en rechtspraak in Nederland. Op lokaal niveau werden er gemeenten gevormd, die onder leiding kwamen te staan van een maire of burgemeester. De dorpsbesturen werden vanaf dat moment opgeheven. Overloon werd met Maashees samengevoegd tot één gemeente, waarvan ook Holthees deel uitmaakte. Deze had de naam: Maashees en Overloon. Deze ging in 1942 op in de gemeente Vierlingsbeek, die op haar beurt op 1 januari 1998 tot de fusie gemeente Boxmeer ging behoren.

Overloon in de Tweede Wereldoorlog
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Overloon bijna helemaal verwoest bij de Slag om Overloon, een tiendaagse tankslag tussen een Amerikaanse tankdivisie en het Duitse leger dat de overtocht van de geallieerden over de Maas trachtte tegen te houden. Hierbij vielen ruim tweeduizend doden. Overloon werd 14 oktober 1944 bevrijd, maar de gevechten duurden nog enige dagen voort. Dit is de aanleiding voor de oprichting van het Oorlogsmuseum, dat later Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is gaan heten.


Bezienswaardigheden in Overloon
- Het Liberty Park, het voormalige Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, geopend in 1946.
- Het Zoo Parc Overloon, een kleine dierentuin.
- Op het pad tussen beide instellingen zijn zeven beelden te zien die vervaardigd zijn door Marjolijn Mandersloot. Ze stellen dieren voor die gecombineerd zijn met oorlogstuig. Ze stammen uit 2005.
- De kerk van de Heilige Theobaldus en Antonius van Padua is een moderne kerk, ontworpen door Jan Strik, met bakstenen reliëfs op de buitenmuren. In de parochie heeft een verering van Sint-Donatus plaatsgevonden van 1884 tot omstreeks 1970. Er was een Sint-Donatusbroederschap, maar toen in 1944 ook het devotiebeeld was vernietigd werd deze verering allengs minder. Vanaf 1970 werden er geen missen meer gelezen en in 1975 werd de broederschap opgeheven. Achterin de kerk staat nog een Sint-Donatusbeeld.
- Het Schaartven is geen ven maar een zandwinningsplas van 7 ha, in de jaren '70 van de 20e eeuw ontstaan. Het gehele terrein van 23 ha werd vervolgens door de toenmalige gemeente Vierlingsbeek beplant en ingericht. In 1995 werd het terrein geprivatiseerd. Er is een strand, een zwemvijver en een visvijver.
- Onderduikerskapel of Kapel van de Goede Duik, uit 1954. De kapel staat op de hoek Venrayseweg/Merseloseweg. De gelden voor deze kapel zijn bijeengebracht door de vele onderduikers die in Overloon waren ondergebracht. Op de kapel is de volgende bijbeltekst aangebracht: Berg de vluchtelingen en verraad ze niet; wees voor hen een schuilplaats voor de verwoester.
- Overloon War Cemetery, een Brits oorlogskerkhof.
- Tussen Overloon, Maashees en Venray bevinden zich de Overloonsche Duinen, waarvan de Kleffen, de Raaij en de Klokkenberg deel uitmaken.

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


OVERLOON Overloon inwoners adressen gemeente Boxmeer provincie Noord-Brabant maakte sinds Koninkrijk Nederlanden stand samen Maashees Vierlingsbeek lange afgezonderd verdere bewoonde wereld midden heidevelden Venray Sambeek Oploo Anthonis Slechts primitieve verbindingen onderling contact Omstreeks woonden ongeveer mensen verspreid huizen De Overloon In vroegere tijden heette simpelweg Lo(o) betekent geboomte daarin weidegebied moerasbos element later toegevoegd onderscheid vlakbij Ravenstein Neerloon "over" hebben betekenis respectievelijk lager hoger ofwel stroomafwaarts stroomopwaarts Diezelfde tegenstelling speelt delen Cuijk waarin beide plaatsen Loon liggen Nederambt Overambt waren gescheiden Vrije heerlijkheid Boxmeer Geschiedenis Overloon De oudste schriftelijke vermelding staat schenkingsoorkonde heeft vastgelegd Laurentiuskerk recht geeft belasting mogen heffen loon Bestuur rechtspraak Loonse dorpsbestuur bestond schepenen gezworenen schatbeurders laatsten speciaal verantwoordelijk financiën maakten vanaf veertiende schepenbank middelbare jurisdictie leverde hoofdplaats criminele zaken moest Grave gezamenlijke bleef Vanaf kreeg bevoegdheid regelen duurde overigens slechts zeven ontstond geheel nieuwe situatie Tussen behoorlijk onrustig grondgebied Nederland eerst Republiek Frankrijk vervolgens Verenigde Bataafse Bataafs Gemenebest Holland Bestuur gehele Nederlandse geannexeerd onderdeel Keizerrijk gevolg daarvan wetgeving andere inrichting openbaar bestuur lokaal niveau werden gemeenten gevormd onder leiding kwamen staan maire burgemeester dorpsbesturen moment opgeheven samengevoegd waarvan Holthees uitmaakte beurt januari fusie behoren Overloon Tweede Wereldoorlog Aan einde Wereldoorlog bijna helemaal verwoest tiendaagse tankslag tussen Amerikaanse tankdivisie Duitse leger overtocht geallieerden trachtte tegen houden Hierbij vielen tweeduizend doden oktober bevrijd gevechten duurden enige dagen voort aanleiding oprichting Oorlogsmuseum Nationaal Oorlogs- Verzetsmuseum heten Bezienswaardigheden Overloon - Liberty voormalige geopend kleine dierentuin instellingen beelden vervaardigd Marjolijn Mandersloot stellen dieren gecombineerd oorlogstuig stammen Heilige Theobaldus Antonius Padua moderne ontworpen Strik bakstenen reliëfs buitenmuren parochie verering Sint-Donatus plaatsgevonden omstreeks Sint-Donatusbroederschap devotiebeeld vernietigd allengs minder missen gelezen broederschap Achterin Sint-Donatusbeeld Schaartven zandwinningsplas jaren ontstaan terrein toenmalige gemeente Vierlingsbeek beplant ingericht geprivatiseerd strand zwemvijver visvijver Onderduikerskapel Kapel Goede kapel Venrayseweg/Merseloseweg gelden bijeengebracht onderduikers ondergebracht volgende bijbeltekst aangebracht vluchtelingen verraad niet; schuilplaats verwoester Cemetery Brits oorlogskerkhof bevinden Overloonsche Duinen Kleffen Raaij Klokkenberg uitmaken