Toerisme in ENKHUIZEN, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in ENKHUIZEN.

Toerisme Enkhuizen, Toeristen Enkhuizen


Toerisme in Enkhuizen, u vindt hier alles over toerisme, recreatie of uw dagje uit in Enkhuizen. Alle toeristische attracties en toeristische bezienswaardigheden in Enkhuizen handig bij elkaar. Toerisme in Enkhuizen, Enkhuizen Toerisme.Enkhuizen is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente ligt aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer. In de gemeente wonen 18.196 inwoners op een oppervlakte van 116.04 km². In de stad wordt nog Enkhuizens gesproken, een West-Fries dialect. Enkhuizen is, onder meer vanwege de watersport, een belangrijk toeristisch centrum. Daarnaast telt het stadje internationaal vermaarde zaadbedrijven en tuinbouw, alsmede een cluster van kunststofindustrie. Enkhuizen staat bekend als de 'Haringstad' vanwege haar verleden als centrum voor de haringvisserij.

Geschiedenis van Enkhuizen

Reeds in de bronstijd was er nabij het latere Enkhuizen een nederzetting aanwezig. Bij archeologische opgravingen in 2009 zijn hiervan onder meer boerderijen en een grafheuvel teruggevonden die dateren uit 1575-1200 v.Chr. Enkhuizen begon haar bestaan in de Middeleeuwen als haven- en vissersdorp. Op 9 april 1356 verleende Graaf Willem V Enkhuizen stadsrechten naar het model van Medemblik dat in 1289 stadsrechten kreeg, en werd het verenigd met het naburige dorp Gommerkerspel, waarvan de kern ongeveer op de plaats van de huidige Wester- of Sint-Gomaruskerk moet hebben gelegen. Buitendijks lag nog het "Oostdorp Enkhuizen" dat waarschijnlijk verdronk bij de stormvloed van 1421. In 1422 kregen de bewoners toestemming de restanten van de buitendijks gelegen kerk op te breken en binnendijks een nieuwe kerk te bouwen, de huidige Zuider- of Sint-Pancraskerk. Enige tijd later werd ook begonnen met de bouw van de Westerkerk, en in de wedloop om de grootste en mooiste kerk te bouwen, kwam duidelijk tot uitdrukking hoezeer de vissers van Enkhuizen en de landbouwers van het voormalige Gommerkerspel nog gescheiden gemeenschappen waren. In de 14e eeuw werd ook de eerste haven gegraven, waarvan de huidige Zuiderhavendijk nog is overgebleven. In de 15e en 16e eeuw werd overgegaan tot uitbreiding van de havens en de aanleg van vestingwerken. De vestingwerken kregen na een grote stadsuitbreiding aan het einde van de 16e eeuw de vorm waarin ze nog steeds duidelijk zichtbaar zijn in de stad.

De 17e eeuw was de bloeitijd van Enkhuizen. De stad telde de grootste haringvloot van de Nederlanden, en bezat tevens een kamer van de VOC. Ook de West-Indische Compagnie was in de stad vertegenwoordigd. Door handel op de Oostzeelanden, Engeland, West-Afrika en Indië werd Enkhuizen rijk. De stad telde zo'n 25.000 inwoners, aanzienlijk meer dan het huidige aantal. In 1671 kwam de straatweg tussen Enkhuizen en Hoorn gereed, de eerste in het gewest Holland, waarmee de verbinding met het achterland aanzienlijk verbeterde.

Eind 17e eeuw trad het verval in. De oorlogen met Engeland, het verzanden van de havenmond en de concentratie van handel op Amsterdam zorgden ervoor dat Enkhuizen een van de sluimerende verstilde stadjes aan de Zuiderzee werd. Met de aanleg van de Afsluitdijk ging uiteindelijk ook de haringvisserij verloren, hoewel er nog lange tijd op andere soorten in het toen ontstane IJsselmeer kon worden gevist. Na aanleg van de spoorlijn Zaandam - Enkhuizen naar Amsterdam , bloeide de stad weer op. Na de Tweede Wereldoorlog nam ook de bevolking weer toe en werd de bebouwing van Enkhuizen voor het eerst buiten de 17e eeuwse omwalling uitgebreid. Tegenwoordig moet de stad het voornamelijk hebben van het toerisme en de florerende zaadteelt en bloembollenhandel.

Bezienswaardigheden in Enkhuizen

Trekpleisters binnen de gemeente Enkhuizen
- Jachthavens
- Zuiderzeemuseum
- De Stedebouwkundige projecten Patrimonium-buurt en Snouck van Loosenpark
- Sprookjeswonderland
- De kleurrijke bloemen- en zaadvelden rondom de stad.
- Chartervaart
- Vestingwal
- Strand aan het IJsselmeer


Het door grachten doorsneden stadje Enkhuizen ligt voor een groot deel binnen de goed intact gebleven 16e eeuwse omwalling. Bekend zijn de Drommedaris met klokkenspel van Pieter Hemony, daterend uit de jaren 1671-1677, de laat-gotische Zuider- of Pancraskerk, uit de 15de en 16e eeuw, met indrukwekkende toren, waarin klokkenspel van de gebroeders Hemony, de Wester- of Sint-Gommaruskerk, uit de 15de en 16e eeuw, met aangebouwde librije, waarin een 17e eeuws interieur en het stadhuis, ontworpen door Steven Vennecool, met fraai interieur.

Het Snouck van Loosenpark daterend uit 1897 is één van de eerste sociale woningbouwprojecten van Nederland. Dit werd gefinancierd uit het nalatenschap van de laatste erfgename van een bekende Enkhuizer patricische familie waaraan het park tevens de naam ontleent. Voorts zijn er de waterpoorten Oudegouwsboom en Boerenboom, de stadsgevangenis, de Waag uit 1559 en het Snouck van Loosenhuis uit 1786.

Grote monumenten in Enkhuizen

- Boerenboom
- Buyskeshuis
- Café van Bleiswijk
- Drommedaris
- Koepoort
- De Westfriese Munt
- Oude Gouwsboom
- Peperhuis
- Snouck van Loosenhuis
- Snouck van Loosenpark
- Spuihuisje 
- Stadhuis
- Stadsgevangenis 
- Staverse Poortje
- Treinstation
- De Vriesstichting
- Waaggebouw
- Weeshuis
- Wester- of Sint Gomaruskerk
- Xaveriuskerk 
- Zeemuur
- Zuider- of Sint Pancraskerk


Evenementen in Enkhuizen
Enkhuizen kent een aantal grote en kleinere evenementen waarvan hieronder enkele genoemd worden.
Sinds 1974 wordt in mei het Jazzfestival Enkhuizen georganiseerd. Vele internationale jazzbands treden gedurende drie dagen op. Vanaf vrijdag kan er op diverse plaatsen traditionele Jazz beleeft worden. Op de zaterdag is er onder meer een groots buitenprogramma. Het festival wordt traditioneel op zondag afgesloten met het Bloody Mary. In 2007 heeft een nieuw bestuur het festival nieuw leven ingeblazen. Op deze manier wordt de traditie voortgezet. Rond deze tijd wordt ook het Ierse folkfestival "Eire at the Top" op het Landje van Top georganiseerd.

Sinds 2002 wordt er in het voorjaar het Smartlappenfestival georganiseerd waar veel publiek op af komt. In de zomer worden er zomeravondconcerten gehouden waarbij klassieke muziek wordt gespeeld op één van de twee Hemony-carillons die de stad rijk is. Ook in de zomermaanden organiseert de vereniging Oud-Enkhuizen op woensdagavonden stadswandelingen door de historische binnenstad.

Elke zondag in augustus worden de Zomerse Zondagen georganiseerd waarbij er 's middags verschillende activiteiten zijn. Iedere dag heeft zijn eigen thema welke gebaseerd zijn op de cultuur rondom de Zuiderzee en deze dagen worden 's avonds afgesloten met een concert.

In de maand juni vindt in Enkhuizen de jaarlijkse Lappenmarkt plaats. Dit is een traditie die al vele honderden jaren oud is. De ruim twee kilometer lange markt is één van de grootste jaarmarkten in de provincie Noord-Holland. Honderden marktkooplieden bieden hun waren aan in de binnenstad, van confectie tot huishoudelijke artikelen.

Op de derde donderdag in september is het Enkhuizer Harddraverijdag met paardenrennen en vuurwerk tot slot. In december is er een lichtjesavond in 't Suud en omgeving. Hierbij worden inloopconcerten gegeven in het Stadhuis, de Lutherse Kerk, het Wapen van Enkhuizen, de Drommedaris en de Zuiderkerk.

Watersport in Enkhuizen
Enkhuizen is een belangrijk centrum voor de watersport op het IJsselmeer. Er is een drietal jachthavens en een flinke aanlegsteiger voor de charterschepen van de "bruine vloot". Bij Enkhuizen is het eerste naviduct ter wereld aangelegd. De belangrijkste reden voor de aanleg van het naviduct was de enorme wachttijd voor schepen en autoverkeer bij de schutsluis, vanwege de enorme toename van de pleziervaart in de afgelopen jaren.

Gedurende het jaar worden er ook verschillende zeilraces georganiseerd rondom de stad, te weten: De Enkhuizer Klipperrace vanaf 1975, de Race om de Noord vanaf 1977, de Bolkoppenrace vanaf 1982, het Open Nederlands Kampioenschap Lemsteraken vanaf 2001. In 1990 en 1995 organiseerde de Enkhuizer Hardzeil Commissie de North Sail Race voor Sail Amsterdam.

Ook kent Enkhuizen, sinds het 650 jaar bestaan van de stadsrechten, een waterweek die jaarlijks terugkeert met als doel de onomstreden verbondenheid met het water te verwoorden. Dit door middel van actieviteiten in de vorm van een schuitentocht alsmede de drakenboot races en zelfs het enkhuizer palingrook-kampioenschap. De waterweek wordt elke avond voorzien van livemuziek op verschillende locaties in de stad.

Sport in Enkhuizen
De stad Enkhuizen kent twee rivaliserende voetbalverenigingen, het van oorsprong christelijke Dindua en West-Frisia DP. Beide verenigingen zijn gevestigd op Sportpark Immerhornpolder.

Cultuur in Enkhuizen

Musea in Enkhuizen
- Flessenscheepjesmuseum
- Openluchtmuseum het Zuiderzeemuseum
- Enkhuizer Almanakmuseum
- Heiligenbeeldenmuseum
- Wapenmuseum

Verkeer en vervoer in Enkhuizen
Enkhuizen is per trein verbonden met Hoorn en Amsterdam. De N506 verbindt Enkhuizen met Hoorn; de N302 zorgt voor de verbinding met snelweg A7. De N302 loopt door over de Houtribdijk, die het Markermeer van het IJsselmeer scheidt. De dijk verbindt Enkhuizen met Lelystad. In de dijk bevindt zich een groot sluizencomplex alsmede een Naviduct, dat ervoor zorgt dat auto- en scheepvaartverkeer elkaar ongehinderd kunnen passeren. In het zomerseizoen vaart het "MS Bep Glasius" driemaal per dag tussen Stavoren en Enkhuizen. In het zomerseizoen werd door het passagiersschip Prins Claus, dat buiten het seizoen als partyboot werd gebruikt, drie maal per dag een bootverbinding onderhouden met Urk. In 2008 werd de Prins Claus echter verkocht en de nieuwe eigenaar nam de veerdienst niet over. In de zomer van 2009 voer de driemaster Willem Barentsz gedurende een maand twee maal daags heen en weer tussen Urk en Enkhuizen.

Economie van Enkhuizen
De economie van Enkhuizen rust op een paar pijlers die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Allereerst is Enkhuizen een zeer belangrijk watersportcentrum. Dit, in combinatie met de bezienswaardige binnenstad levert door middel van toerisme een belangrijke bijdrage aan de economie. In de tweede plaats bevindt zich in Enkhuizen een cluster van internationaal vermaarde zaadteelt en -handel. Syngenta, Seminis, Incotec en Enza zijn de bekendste ondernemingen in dit verband. Sinds enkele decennia bezit Enkhuizen ook een cluster van kunststofproductie, voornamelijk bestaand uit de productiefaciliteiten van Pipelife Nederland en Alkor-Draka. Deze zijn gevestigd aan de zuidkant van de binnenstad op het bedrijventerrein Ketenwaal. Met name het vrij recent ontwikkelde bedrijventerrein Schepenwijk is van belang voor lokale en regionale ondernemingen, veelal in het midden- en kleinbedrijf. Enkhuizer bedrijven met een bovenregionale betekenis zijn verder onder meer Peijnenburg bakkerijen en uitvaartkistenproducent Bogra. Tenslotte dient te worden vermeld dat een aanzienlijk deel van de werkzame beroepsbevolking van Enkhuizen als forens buiten de gemeente werkt, met name in de grotere steden van Noord-Holland en in Amsterdam.

Winkelen in Enkhuizen

Markten in Enkhuizen
In de Westerstraat is er op woensdag markt van 09.00 - 16.00 uur. De koopavond is in Enkhuizen op vrijdag, de winkels zijn dan geopend tot 21.00 uur.

Wist u dit over Enkhuizen..
- In 1602 had Enkhuizen zijn eigen Kamer in de VOC.
- Hiernaast had Enkhuizen ook nog een belangrijk aandeel in de Admiraliteit van het Noorderkwartier.
- De term Nieuwsgierig Aagje is gebaseerd op een 17e eeuws blijspel. Aagje zou afkomstig zijn uit Enkhuizen.
- De jodenkoek zou afkomstig zijn van een Joodse bakker uit Enkhuizen. Deze wordt nog steeds geproduceerd in Enkhuizen.
- De Enkhuizer Almanak bestaat al vele eeuwen maar wordt pas sinds 1992 voor het eerst in Enkhuizen uitgegeven.
- Het Enkhuizer dialect, het Enkhuizens, wijkt op veel punten sterk af van de andere dialecten in de regio en is daardoor voor dialectonderzoekers zeer interessant. 


Lees wat anderen zeggen over ENKHUIZEN

  • JAN ROTHMAN

    31-03-11 - 16:21
    kom al vijf en zestg jaar naar Enkhuizen bij familie en de laatste jaren met de camper op de Vest heerlijke stad ben er beterbekend dan in mijn eigen woonplaats Enschede

.. [ Bekijk alles ] ..

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


ENKHUIZEN Toerisme Enkhuizen vindt alles toerisme recreatie dagje toeristische attracties bezienswaardigheden handig elkaar Toerisme gemeente regio West-Friesland Nederlandse provincie Noord-Holland zowel Markermeer IJsselmeer wonen inwoners oppervlakte km² wordt Enkhuizens gesproken West-Fries dialect onder vanwege watersport belangrijk toeristisch centrum Daarnaast stadje internationaal vermaarde zaadbedrijven tuinbouw alsmede cluster kunststofindustrie staat bekend verleden haringvisserij Geschiedenis Enkhuizen Reeds bronstijd nabij latere nederzetting aanwezig archeologische opgravingen hiervan boerderijen grafheuvel teruggevonden dateren begon bestaan Middeleeuwen haven- vissersdorp april verleende Graaf Willem stadsrechten model Medemblik kreeg verenigd naburige Gommerkerspel waarvan ongeveer plaats huidige Wester- Sint-Gomaruskerk hebben gelegen Buitendijks Enkhuizen" waarschijnlijk verdronk stormvloed kregen bewoners toestemming restanten buitendijks breken binnendijks nieuwe bouwen Zuider- Sint-Pancraskerk Enige later begonnen Westerkerk wedloop grootste mooiste duidelijk uitdrukking hoezeer vissers landbouwers voormalige gescheiden gemeenschappen waren eerste haven gegraven Zuiderhavendijk overgebleven overgegaan uitbreiding havens aanleg vestingwerken grote stadsuitbreiding einde waarin steeds zichtbaar stad De bloeitijd telde haringvloot Nederlanden bezat tevens kamer West-Indische Compagnie vertegenwoordigd handel Oostzeelanden Engeland West-Afrika Indië aanzienlijk aantal straatweg tussen Hoorn gereed gewest Holland waarmee verbinding achterland verbeterde Eind verval oorlogen verzanden havenmond concentratie Amsterdam zorgden ervoor sluimerende verstilde stadjes Zuiderzee Afsluitdijk uiteindelijk haringvisserij verloren hoewel lange andere soorten ontstane worden gevist spoorlijn Zaandam bloeide Tweede Wereldoorlog bevolking bebouwing eerst buiten eeuwse omwalling uitgebreid Tegenwoordig voornamelijk florerende zaadteelt bloembollenhandel Bezienswaardigheden Enkhuizen Trekpleisters binnen Enkhuizen - Jachthavens Zuiderzeemuseum - Stedebouwkundige projecten Patrimonium-buurt Snouck Loosenpark Sprookjeswonderland kleurrijke bloemen- zaadvelden rondom Chartervaart Vestingwal Strand grachten doorsneden groot intact gebleven Bekend Drommedaris klokkenspel Pieter Hemony daterend jaren laat-gotische Pancraskerk indrukwekkende toren gebroeders Sint-Gommaruskerk aangebouwde librije eeuws interieur stadhuis ontworpen Steven Vennecool fraai interieur Het sociale woningbouwprojecten Nederland gefinancierd nalatenschap laatste erfgename bekende Enkhuizer patricische familie waaraan ontleent Voorts waterpoorten Oudegouwsboom Boerenboom stadsgevangenis Loosenhuis monumenten Buyskeshuis Café Bleiswijk Koepoort - Westfriese Gouwsboom Peperhuis Loosenhuis - Spuihuisje  Stadhuis Stadsgevangenis  Staverse Poortje Treinstation Vriesstichting Waaggebouw Weeshuis - Gomaruskerk Xaveriuskerk  Zeemuur Pancraskerk Evenementen Enkhuizen Enkhuizen kleinere evenementen hieronder enkele genoemd Sinds Jazzfestival georganiseerd internationale jazzbands treden gedurende dagen Vanaf vrijdag diverse plaatsen traditionele beleeft zaterdag groots buitenprogramma festival traditioneel zondag afgesloten Bloody heeft nieuw bestuur leven ingeblazen manier traditie voortgezet Ierse folkfestival Top" Landje georganiseerd Sinds voorjaar Smartlappenfestival publiek zomer zomeravondconcerten gehouden waarbij klassieke muziek gespeeld één Hemony-carillons zomermaanden organiseert vereniging Oud-Enkhuizen woensdagavonden stadswandelingen historische binnenstad Elke augustus Zomerse Zondagen middags verschillende activiteiten Iedere eigen thema welke gebaseerd cultuur avonds concert In maand jaarlijkse Lappenmarkt honderden kilometer markt jaarmarkten Honderden marktkooplieden bieden binnenstad confectie huishoudelijke artikelen Op derde donderdag september Harddraverijdag paardenrennen vuurwerk december lichtjesavond omgeving Hierbij inloopconcerten gegeven Lutherse Wapen Zuiderkerk Watersport drietal jachthavens flinke aanlegsteiger charterschepen vloot" naviduct wereld aangelegd belangrijkste reden enorme wachttijd schepen autoverkeer schutsluis toename pleziervaart afgelopen jaren Gedurende zeilraces weten Klipperrace vanaf Noord Bolkoppenrace Nederlands Kampioenschap Lemsteraken organiseerde Hardzeil Commissie North Amsterdam Ook sinds waterweek jaarlijks terugkeert onomstreden verbondenheid water verwoorden middel actieviteiten schuitentocht drakenboot races zelfs enkhuizer palingrook-kampioenschap avond voorzien livemuziek locaties stad Sport Enkhuizen De rivaliserende voetbalverenigingen oorsprong christelijke Dindua West-Frisia Beide verenigingen gevestigd Sportpark Immerhornpolder Cultuur Enkhuizen Musea Flessenscheepjesmuseum Openluchtmuseum Almanakmuseum Heiligenbeeldenmuseum Wapenmuseum Verkeer vervoer trein verbonden verbindt Hoorn; zorgt snelweg loopt Houtribdijk scheidt Lelystad bevindt sluizencomplex Naviduct auto- scheepvaartverkeer ongehinderd kunnen passeren zomerseizoen vaart Glasius" driemaal Stavoren passagiersschip Prins Claus seizoen partyboot gebruikt bootverbinding onderhouden echter verkocht eigenaar veerdienst driemaster Barentsz daags Enkhuizen Economie economie pijlers gezicht weinig maken Allereerst watersportcentrum combinatie bezienswaardige levert belangrijke bijdrage tweede Syngenta Seminis Incotec bekendste ondernemingen verband decennia bezit kunststofproductie bestaand productiefaciliteiten Pipelife Alkor-Draka zuidkant bedrijventerrein Ketenwaal recent ontwikkelde Schepenwijk belang lokale regionale veelal midden- kleinbedrijf bedrijven bovenregionale betekenis verder Peijnenburg bakkerijen uitvaartkistenproducent Bogra Tenslotte dient vermeld werkzame beroepsbevolking forens werkt grotere steden Amsterdam Winkelen Enkhuizen Markten Enkhuizen In Westerstraat woensdag koopavond winkels geopend uur Wist Kamer Hiernaast aandeel Admiraliteit Noorderkwartier Nieuwsgierig Aagje blijspel afkomstig jodenkoek Joodse bakker geproduceerd Almanak bestaat eeuwen uitgegeven wijkt punten sterk dialecten daardoor dialectonderzoekers interessant