Toerisme in MONNICKENDAM, ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in MONNICKENDAM.

Toerisme monnickendam, Toeristen Monnickendam


Toerisme in Monnickendam, u vindt hier alles over toerisme, recreatie of uw dagje uit in Monnickendam. Alle toeristische attracties en toeristische bezienswaardigheden in Monnickendam handig bij elkaar. Toerisme in Monnickendam, Monnickendam Toerisme.Monnickendam is een stad in de gemeente Waterland, Nederlandse provincie Noord-Holland, gelegen aan de Gouwzee . Monnickendam is een monumentaal stadje dat een rijke geschiedenis kent.

Geschiedenis van Monnickendam

Stadsrechten van Monnickendam
Op 25 februari 1355 – de dag na Sint Matthijsdag – verkreeg Monnickendam van de graaf van Holland handvesten en privileges, ook wel stadsrechten genaamd. Monnickendam vielen belangrijke voorrechten ten deel, waardoor de stad samen met andere steden goed op de kaart kwam te staan. De stad Monnickendam vormde een eigen rechtskring met een eigen wetgeving, een eigen rechtspraak en een eigen bestuur. Dit betekende het begin van verdere groei. Een kerk werd gebouwd op de driesprong Kerkstraat, Noordeinde, Middendam. Tegenwoordig resteert alleen hiervan de Speeltoren.

In 1356 werd ook begonnen met de uitbreiding van de stad en omstreeks 1400 werd nabij de huidige Grote- of Sint Nicolaaskerk een klooster gebouwd met de naam Mariëngaarde. De Grote Kerk of Sint Nicolaaskerk is na 1400 gebouwd.


In 1575 werd de ommuring van de stad vervangen door een omwalling met vier poorten en vier bastions. Op het bastion voor de Zuiderpoort werd later de joodse begraafplaats ingericht; daar is een restant van de muur nog aanwezig. Van de rest van de omwalling getuigt alleen de vesting, een wandelpad om het grootste gedeelte van de historische stad.

Het is niet zo eenvoudig een volledig beeld te vormen van Monnickendam in de veertiende eeuw, omdat er geen afbeeldingen van bewaard zijn gebleven. Wel weten we dat Monnickendam in die tijd een duidelijke bestuurlijke of economische centrumfunctie en een bevolkingsomvang had, die rechtvaardigden dat het stadsrechten kreeg.

Bedrijvigheid in Monnickendam
Na 1575 maakte de stad een periode van bloei door. Nu nog herinneren gebouwen en straatnamen aan de bedrijvigheid van deze periode. In de binnenstad van het stadje staan tientallen monumentale panden. Het gebouw De Waag doet denken aan de kaasmakerijen en verschillende straatnamen aan onderdelen uit een bepaalde bedrijfsuitoefening. De huidige scheepswerven en de rokerijen zijn vanaf deze periode blijvend in Monnickendam aanwezig geweest.


Door de voortdurende stroming van het water vanuit de voormalige Zuiderzee naar de rivier de Purmer Ee konden grote zeeschepen Monnickendam aandoen. Het gevolg was dat Monnickendam een bloeiende handel met de Oostzeelanden onderhield. Ook hiervan zijn nog kenmerken aanwezig. Na het afsluiten van de Purmer Ee met de Nieuwendam kwam Monnickendam in verval. Wel kwam er via een nieuw gegraven trekvaart handel met Amsterdam. In Waterland kwam toen onder andere een uitgesproken stadsgerichte veeteelt op gang.

Branden in Monnickendam
In de jaren 1499, 1514 of 1515, heeft de stad, door zware brand, veel geleden. Na de eerste brand bleven niet meer dan tachtig huizen en de kerk behouden. Bij de tweede brand werden, evenals bij de eerste brand alleen de kerk, en verder een vrouwenklooster en enkele huizen daar in de buurt behouden. Op de speeltoren na, die ook nog verschillende keren is verbouwd en aangepast, is er momenteel in Monnickendam geen gebouw meer uit 1355.


Pest in Monnickendam
De pest woedde in 1451 en in 1513. In 1513 was er een pestepidemie die van Pinksteren tot oktober in Monnickendam huishield.


Wapen van Monnickendam
Van zilver beladen met een monnik in zijne natuurlijke kleur en kleding, staande op een terras van sijnople. Het schild gedekt met een krans van eikenloof en vastgehouden ter weerskanten door een griffioen. Plaatje van het wapen


Spelling van Monnickendam
De naam van de stad wordt pas sinds 1966 officieel gespeld als Monnickendam. Uit de tijd daarvoor kennen we allerlei spellingen: Monnickendam, Monickendam, Monikendam, Monekiindamme, Monikedamme, Monicdam, Monekdam, Monickendamm, Monickendamme, Monickedamme, Munnekedam, Munnickendam, Munckedam, Monachodamum, Munnikendam, Monnikkendam, Monnikendam en nogmaals Monnickendam.


Musea en monumenten in Monnickendam
Naast de eerder genoemde Grote- of Sint Nicolaaskerk staan er in Monnickendam een groot aantal monumenten. Eén van deze monumenten is de Speeltoren aan het Noordeinde in Monnickendam met een beroemde beiaard. In de Speeltoren is een museum gevestigd.


Historische Monnickendammers
- Cornelis Dirkszoon, burgemeester tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
- Hermann Jung, beroemd predikant van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Geboren waarschijnlijk te Brokreihe bij Hodorf omstreeks 1608. Begraven te Monnickendam op 7 juni 1678. Vriend van Jan Amos Comenius, correspondent van Philipp Jacob Spener. Hermann Jung ontwikkelde zich als predikant van de kleine lutherse gemeente te Monnickendam tot een belangrijk vertegenwoordiger van het vroege lutherse Piëtisme.
- Wendelmoet Claesdochter, eerste vrouwelijke martelaar tijdens de Reformatie. In 1527 te Den Haag veroordeeld tot de brandstapel.
- Simon Lambrechtszoon Mau, schipper van het Duyfken, die meeging op de eerste expeditie naar Nederlands-Indië, gebruikmakend van de route Om de Zuid, oftewel om Afrika heen.

 

  

Schrijf hier uw reactie over deze plaats en win een Hotel Arrangement


Mooie andere plaatsen zijn:


MONNICKENDAM Toerisme Monnickendam vindt alles toerisme recreatie dagje toeristische attracties bezienswaardigheden handig elkaar Toerisme gemeente Waterland Nederlandse provincie Noord-Holland gelegen Gouwzee monumentaal stadje rijke geschiedenis kent Geschiedenis Monnickendam Stadsrechten Monnickendam Op februari Matthijsdag verkreeg graaf Holland handvesten privileges stadsrechten genaamd vielen belangrijke voorrechten waardoor samen andere steden kaart staan vormde eigen rechtskring wetgeving rechtspraak bestuur betekende begin verdere groei gebouwd driesprong Kerkstraat Noordeinde Middendam Tegenwoordig resteert alleen hiervan Speeltoren In begonnen uitbreiding omstreeks nabij huidige Grote- Nicolaaskerk klooster Mariëngaarde Grote gebouwd In ommuring vervangen omwalling poorten bastions bastion Zuiderpoort later joodse begraafplaats ingericht; restant aanwezig getuigt vesting wandelpad grootste gedeelte historische stad Het eenvoudig volledig beeld vormen veertiende omdat afbeeldingen bewaard gebleven weten duidelijke bestuurlijke economische centrumfunctie bevolkingsomvang rechtvaardigden kreeg Bedrijvigheid Monnickendam Na maakte periode bloei herinneren gebouwen straatnamen bedrijvigheid binnenstad tientallen monumentale panden gebouw denken kaasmakerijen verschillende onderdelen bepaalde bedrijfsuitoefening scheepswerven rokerijen vanaf blijvend geweest Door voortdurende stroming water vanuit voormalige Zuiderzee rivier Purmer konden grote zeeschepen aandoen gevolg bloeiende handel Oostzeelanden onderhield kenmerken afsluiten Nieuwendam verval nieuw gegraven trekvaart Amsterdam onder uitgesproken stadsgerichte veeteelt gang Branden Monnickendam In jaren heeft zware brand geleden eerste bleven tachtig huizen behouden tweede werden evenals verder vrouwenklooster enkele buurt speeltoren keren verbouwd aangepast momenteel Monnickendam De woedde pestepidemie Pinksteren oktober huishield Wapen Monnickendam Van zilver beladen monnik zijne natuurlijke kleur kleding staande terras sijnople schild gedekt krans eikenloof vastgehouden weerskanten griffioen Plaatje wapen Spelling wordt sinds officieel gespeld daarvoor kennen allerlei spellingen Monickendam Monikendam Monekiindamme Monikedamme Monicdam Monekdam Monickendamm Monickendamme Monickedamme Munnekedam Munnickendam Munckedam Monachodamum Munnikendam Monnikkendam Monnikendam nogmaals Monnickendam Musea monumenten Monnickendam Naast eerder genoemde groot aantal Eén Speeltoren beroemde beiaard museum gevestigd Historische Monnickendammers - Cornelis Dirkszoon burgemeester tijdens Tachtigjarige Oorlog Hermann beroemd predikant Evangelisch-Lutherse Geboren waarschijnlijk Brokreihe Hodorf Begraven Vriend Comenius correspondent Philipp Jacob Spener ontwikkelde kleine lutherse belangrijk vertegenwoordiger vroege Piëtisme Wendelmoet Claesdochter vrouwelijke martelaar Reformatie veroordeeld brandstapel Simon Lambrechtszoon schipper Duyfken meeging expeditie Nederlands-Indië gebruikmakend route oftewel Afrika