Toerisme in , ontdek hieronder de mogelijkheden van Toerisme in .


Drenthe Toerisme Recreatie en Evenementen

Toerisme in Drenthe, u vindt hier alles over toerisme, recreatie of uw dagje uit in Drenthe. Alle toeristische attracties en toeristische bezienswaardigheden in Drenthe handig bij elkaar. Toerisme in Drenthe, Drenthe Toerisme.


Toerisme en Recreatie in Drenthe
De provincie Drenthe behoort tot de oudst bewoonde landschappen van Nederland. Geen enkele provincie in Nederland heeft een zo oude historie. De opeenvolgende culturen hebben hun sporen min of meer in de bodem achtergelaten. 50.000 jaar geleden woonden er in de provincie Drenthe al rendierjagers, vissers, hunebedbouwers en boeren. Soms werden de bewoners verdreven door de ijstijd maar immer keerden zij terug. Door middel van hun gebruiksvoorwerpen en graven scheidden zij zich af van hun voorgangers. Archeologen raken nooit uitgegraven en historische nooit uitgestudeerd. Het Drentse landschap lijkt doorspekt met het verleden. Al in de zeventiende eeuw schreef dominee Picardt, dat Drenthe 'krielt en overvloeyt van ongewoonlijcke antiquiteiten'

De afgesloten positie die de provincie Drenthe lange tijd heeft gekend is heden ten dage al lang niet meer aan de orde. Drenthe is een volwaardige provincie. Met, door de rijke historie, vele toeristische attracties en bezienswaardigheden, een bloeiende industrie en voortvarende bouwprojecten.

De Drent bestaat natuurlijk niet, net als De Limburger of De Groninger niet bestaat. Ook in de provincie Drenthe zijn de mensen verschillend van karakter, gedrag en temperament. Toch is er wel een algemene lijn van herkenning. De Drentse bevolking is Saksisch van oorsprong, wat nog uit vele typische verschijnselen blijkt. De onderlinge sociale verbondenheid in met name de oude dorpsgemeenschappen is nog steeds gemeengoed. Het 'noaberschap' is ondanks de modernisering en het daaraan gekoppelde individualisme in de provincie Drenthe nog volop aanwezig. De autochtone Drent is een gemeenschapsmens, altijd in voor een praatje. Wie in Drenthe woont of er van houdt is Drent met de Drenten. Jong, oud , autochtoon en allochtoon in het allesomvattende Drents samenhorigheidsgevoel.

Toerisme, Recreatie en Bezienswaardigheden in Drenthe. 
De provincie Drenthe heeft veel verschillende gezichten. Het noordwesten is een collage van bossen en kleine heidevelden, doorweven met kleine stroompjes en stille vennetjes. Moderne ontginningen hebben dit gebied een nuchter aanzien gegeven, zonder dat de rijke schat aan natuurschoon aangetast is. Hier liggen de twee noordelijkste van de vroegere dingspelen- het Noordenveld en het Rolderspil.

Het mooie plaatsje Norg, in de zomer een ware toeristische trekpleister, ligt zoals het een Drents dorp betaamt, op een afstand gezien, in een bosje zoals alle oude esdorpen boomomkranst zijn. Op de brink in Norg staat de uit de 13de eeuw stammende Romaanse zadeldaktoren, omgeven door eiken. De boerderijen met hun rieten daken in en rond Norg zijn hier zeker de moeite waard. Ten zuiden van Norg ligt de Norgerholt een oeroud eikenbos, waar vroeger de boerschap vergaderde. In de 'meitijd' bloeien hier rijkelijk de anemonen en lelietjes-van-dalen.

Bij het dorpje
Een, vlakbij de provinciegrens, ligt de Zwartendijkse Schans, een aarden wal uit 1593, gebouwd ter verdediging tegen invallers. Ten zuiden hiervan is het Tonckenbos vrij toegankelijk.

In het uiterste noorden van Drenthe ligt
Roden, een vriendelijk dorp waar veel Groningers wonen. Roden trekt erg veel bewoners omdat het dicht bij de grote noordelijke steden ligt. Het centrum van het dorp wordt gevormd door de gotische Oude Kerk en de havezate 'Huis Mensinghe'. Een bezoekje waard is het museum voor kinderspeelgoed 'kinderwereld', gelegen aan de Brink met het standbeeld van Ot en Sien. In de buurtschap Roderwold staat de oude oliekorenmolen Woldzigt uit 1851. Prachtige wandelingen zijn te maken in de Zuurse Duinen bij het tot de gemeente behorende dorpje Steenbergen.

Op de grens van de provincie Drenthe ligt het Leekstermeer, Het landschap is hier schilderachtig mooi. In het bijzonder het Lieverse Diepje bij
Lieveren, een meanderend stroompje door het stroomdal. Dicht bij Roden ligt het dorp Peize. De kerk uit Peize dateert uit de 13de eeuw met een toren uit 1800.

Eelde, bekend om de bloemenveiling, de bloemencorso en het enige noordelijke vliegveld, en Paterswolde, met het recreatieoord het Paterswoldsemeer, zijn echte villadorpen. Ten oosten van Norg ligt het plaatsje Vries de hoofdplaats van het dingspil Noordenveld. De plaats heeft een prachtige Romaanse kerk met een uit de twaalfde eeuw daterende fraaie toren.

Hunebedden vindt men overal in de omgeving, bij
Tynaarlo, Zeegse en bij het station Vries - Zuidlaren. Het noorden van Drenthe is een lappendeken van heide, weide en houtwallen, prachtig om te zien.

In het prachtig gerestaureerde Ontvangershuis te
Assen wordt de oorkonde bewaard uit 1809 waarin Koning Lodewijk Napoleon Assen tot stad verhief. Assen is een ondernemende stad met veel industrie, een groot winkelcentrum (gedeeltelijk overdekt), de TT-races, het jeugdverkeerspark en vele andere attracties. Assen is ook bekend om Bartje, bekend uit de boeken van Anne de Vries, waarvan een beeldje in de tuin van het gemeentehuis staat.

Het dorp
Beilen ligt zeer centraal in de provincie Drenthe. Norg werd herhaaldelijk werd het door brand verwoest; in 1820 bleven er zelfs maar 7 huizen staan. Wel is de oude kerk uit 1139 altijd blijven staan.

Ten oosten van
Beilen, midden in Drenthe, ligt Westerbork. Een naam die bittere herinneringen aan de oorlogsjaren oproept door het nabijgelegen concentratiekamp. Het dorpje zelf, met rondom de veenplassen en het wollegras is een toonbeeld van rust. Ook de dorpjes rondom deze gemeente (Elp, Witteveen, Orvelte en Zwiggelte) maken een bezoek de moeite waard.

Dwingeloo is een van de mooiste voorbeelden van een Drents Brinkdorp. Het grenst aan ruim 1200 ha staatsbos en natuurgebieden rondom
Beilen en Ruinen. Onder de vele beziensaardigheden moet vooral het Lheebroekerzand worden genoemd, met de mooiste jeneverbesvegetatie van West-Europa.

Hoogeveen in 1625 ontstaan op het kruispunt van kanalen toen de grote vennen ontgonnen zijn. Hoogeveen is in deze tijd een moderne winkelstad met een culturele inslag. Het nabijgelegen Havelte is een van de mooiste Drentse dorpen. Op de Havelterberg vindt men twee hunebedden; de gehele streek is doordrenkt met herinneringen aan de prehistorie. Rendierjagers hebben hier gewoond en hun sporen achtergelaten.

Meppel is de grenspost van Drenthe. Een stadje waar het voelbaar is dat men over de grenzen keek. De hervormde kerk uit 1422 heeft een indrukwekkende toren. De beroemde donderdagmarkten trekken vele Staphorsters in karakteristieke klederdracht.

Schoonoord ligt op het Ellertsveld van waaraf alle riviertjes naar de grenzen stromen. Aan de beroemde sage van 'Ellert en Brammert' herinneren de beelden voor het openluchtmuseum 'De Zeven Marken'.

Vledder ligt aan de rand van Friesland en Overijssel. In Vledder vind je diverse mooie musea die zeker een bezoekje waard zijn.

De Hondsrug vormt de grens tussen het centrale gedeelte van Drenthe en de naar het noorden gelegen Drentse en Groninger veenkolonie, Een vijftigtal kilometers lang, lichtglooiende heuvelrug, waarop de meeste Drentse hunebedden te vinden zijn omdat het in oude tijden ook al een hoog en veilig gebied was. Deze streek is vooral 's avonds een mystieke plaats, heden en verleden vloeien in elkaar over. Het hoogste punt van de Hondsrug ligt 30 meter boven NAP. Westelijk van de Hondsrug ligt het lieflijk stromend watertje de Drentse A.

Zuidlaren is het dorp met de vele brinken, gelegen op de uitloper van de Hondsrug. Zeer bekend is de Zuidlaardermarkt, de grootste paardenmarkt van Europa die elk jaar in oktober plaatsvindt.

De laatst genoemde plaats in dit verhaal is
Emmen. Een van de grootste gemeenten van ons land. De gemeente beslaat een oppervlakte van ruim 28000 ha. Er wordt flink aan de weg getimmerd om aansluiting met het westen te krijgen. Emmen combineert oud en nieuw. Hunebedden en oude boerderijen gecombineerd met moderne industrieeen en woningbouw.

Tussen
Klazienaveen, Schoonebeek en de Duitse grens ligt een groot stuk veen waar nog turf wordt gestoken maar nu wel op een moderne manier.

De provincie Drenthe is, zoals u heeft kunnen leven een toeristische trekpleister voor mensen die van rust, natuur en historie houden. Ook voor gezinnen met kinderen is er volop te beleven. Er zijn vele natuurplassen waar gezwommen en gerecreëerd kan worden, bossen om in te wandelen en te spelen. Er zijn tevens vele kinderattracties als het Verkeerspark
Assen, de dierentuin in Emmen, Speelstad
Oranje en diverse tropische zwempaleizen.

Toerisme in Drenthe (In het kort)

 

 • 52 hunebedden van de provincie Drenthe.
 • Historische Mariakerk te Ruinen en de gewelven van het klooster stammend uit 1036
 • Diverse Havezaten in de provincie Drenthe.
 • Dwingeloo Radio Telescoop.
 • Het herinneringscentrum en de resten van Kamp Westerbork (voormalig doorgangskamp van de Nazi's).
 • Boot van Pesse in het Drents Museum
 • De Steen van Gees
 • Het standbeeld van Bartje in Assen
 • De romaanse kerk van Anloo
 • Het standbeeld van Berend Botje in Zuidlaren
 • Museumdorp Orvelte
 • Kasteel Coevorden

Dus Drenthe is echt een bezoekje waard. TOERISME IN DRENTHE. Drenthe Toerisme vindt alles toerisme recreatie dagje in Drenthe toeristische attracties bezienswaardigheden in Drenthe handig elkaar in Drenthe Drenthe Toerisme Recreatie Drenthe De provincie behoort oudst bewoonde landschappen Nederland enkele heeft historie opeenvolgende culturen hebben sporen bodem achtergelaten geleden woonden rendierjagers vissers hunebedbouwers boeren werden bewoners verdreven ijstijd immer keerden terug middel gebruiksvoorwerpen graven scheidden voorgangers Archeologen raken nooit uitgegraven historische uitgestudeerd Drentse landschap lijkt doorspekt verleden zeventiende schreef dominee Picardt overvloeyt ongewoonlijcke antiquiteiten' afgesloten positie provincie Drenthe lange gekend heden volwaardige rijke bloeiende industrie voortvarende bouwprojecten De Drent bestaat natuurlijk Limburger Groninger mensen verschillend karakter gedrag temperament algemene herkenning bevolking Saksisch oorsprong typische verschijnselen blijkt onderlinge sociale verbondenheid dorpsgemeenschappen steeds gemeengoed ondanks modernisering daaraan gekoppelde individualisme volop aanwezig autochtone gemeenschapsmens altijd praatje woont houdt Drenten autochtoon allochtoon allesomvattende Drents samenhorigheidsgevoel Bezienswaardigheden Drenthe  De verschillende gezichten noordwesten collage bossen kleine heidevelden doorweven stroompjes stille vennetjes Moderne ontginningen gebied nuchter aanzien gegeven zonder schat natuurschoon aangetast liggen noordelijkste vroegere dingspelen- Noordenveld Rolderspil mooie plaatsje zomer trekpleister zoals betaamt afstand gezien bosje esdorpen boomomkranst brink staat stammende Romaanse zadeldaktoren omgeven eiken boerderijen rieten daken zeker moeite waard zuiden Norgerholt oeroud eikenbos vroeger boerschap vergaderde bloeien rijkelijk anemonen lelietjes-van-dalen dorpje vlakbij provinciegrens Zwartendijkse Schans aarden gebouwd verdediging tegen invallers hiervan Tonckenbos toegankelijk uiterste noorden Roden vriendelijk Groningers wonen trekt omdat dicht grote noordelijke steden centrum wordt gevormd gotische havezate Mensinghe' bezoekje museum kinderspeelgoed gelegen Brink standbeeld buurtschap Roderwold oliekorenmolen Woldzigt Prachtige wandelingen maken Zuurse Duinen gemeente behorende Steenbergen grens Drenthe ligt Leekstermeer schilderachtig bijzonder Lieverse Diepje Lieveren meanderend stroompje stroomdal Dicht Peize dateert toren bekend bloemenveiling bloemencorso enige vliegveld Paterswolde recreatieoord Paterswoldsemeer echte villadorpen oosten Vries hoofdplaats dingspil plaats prachtige twaalfde daterende fraaie overal omgeving Tynaarlo Zeegse station Zuidlaren lappendeken heide weide houtwallen prachtig In gerestaureerde Ontvangershuis Assen oorkonde bewaard waarin Koning Lodewijk Napoleon verhief ondernemende groot winkelcentrum overdekt) TT-races jeugdverkeerspark andere Bartje boeken waarvan beeldje gemeentehuis Het Beilen centraal herhaaldelijk brand verwoest; bleven zelfs huizen staan blijven midden Westerbork bittere herinneringen oorlogsjaren oproept nabijgelegen concentratiekamp rondom veenplassen wollegras toonbeeld dorpjes Witteveen Orvelte Zwiggelte) bezoek mooiste voorbeelden Brinkdorp grenst staatsbos natuurgebieden Ruinen Onder beziensaardigheden vooral Lheebroekerzand worden genoemd jeneverbesvegetatie West-Europa ontstaan kruispunt kanalen vennen ontgonnen Hoogeveen moderne winkelstad culturele inslag Havelte dorpen Havelterberg hunebedden; gehele streek doordrenkt prehistorie Rendierjagers gewoond grenspost stadje voelbaar grenzen hervormde indrukwekkende beroemde donderdagmarkten trekken Staphorsters karakteristieke klederdracht Ellertsveld waaraf riviertjes stromen Brammert' herinneren beelden openluchtmuseum Zeven Marken' Friesland Overijssel Vledder diverse musea zijn De Hondsrug vormt tussen centrale gedeelte veenkolonie vijftigtal kilometers lichtglooiende heuvelrug waarop meeste hunebedden vinden tijden veilig avonds mystieke vloeien hoogste meter boven Westelijk lieflijk stromend watertje brinken uitloper Zuidlaardermarkt grootste paardenmarkt Europa oktober plaatsvindt laatst genoemde verhaal Emmen gemeenten beslaat oppervlakte flink getimmerd aansluiting westen krijgen combineert nieuw Hunebedden gecombineerd industrieeen woningbouw Klazienaveen Schoonebeek Duitse gestoken manier kunnen leven natuur houden gezinnen kinderen beleven natuurplassen gezwommen gerecreëerd wandelen spelen tevens kinderattracties Verkeerspark dierentuin Speelstad Oranje tropische zwempaleizen Toerisme kort)   Historische Mariakerk gewelven klooster stammend Diverse Havezaten Dwingeloo Radio Telescoop herinneringscentrum resten doorgangskamp Nazi's) Pesse Museum Steen romaanse Anloo Berend Botje Museumdorp Kasteel Coevorden Dus TOERISME IN DRENTHE