Disclaimer

Toeristen Informatie Nederland heeft als doel u informatie te verschaffen via de door hun beheerde websites op een betrouwbare en actuele manier.
Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie geheel juist is. Informatie kan door veranderingen niet meer actueel zijn of al achterhaald.

Toeristen Informatie Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die voortvloeit uit informatie verkregen via deze site. Toeristen Informatie Nederland is tevens niet aansprakelijkheid voor enige schade direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van de gelezen informatie.
Bij het gebruik van informatie waarnaar een bezoeker via een hyperlink wordt doorverwezen berust de aansprakelijkheid bij de webmaster van die betreffende site die bezocht wordt en niet bij Toeristen Informatie Nederland. Links kunnen niet meer bereikbaar zijn waarvan wij gaarne een bericht zouden ontvangen zodat deze hersteld of verwijderd kan worden.

Informatie in advertenties op de door Toeristen Informatie Nederland beheerde sites vallen onder de verantwoordelijkheid van desbetreffende adverteerder. Toeristen Informatie Nederland geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze geplaatste informatie.

Hoewel Toeristen Informatie Nederland ernaar streeft dat de sites 24 uur per dag beschikbaar zijn, is Toeristen Informatie Nederland niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de sites om welke reden dan ook. Bij oneigenlijke toegang tot een van onze sites mag Toeristen Informaie Nederland tijdelijk of permanent zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing deze bezoeker blokkeren. Toeristen Informatie Nederland is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontzegging de websites te bezoeken.

Comments

comments